De groepen zijn weer begonnen, zie lestijden pagina