Update 12 Oktober 2023

WIK Wemeldinge organiseert:

WAT: APENKOOIFEEST

WANNEER: 20 Oktober 2023 (14:30 – 16:00 uur)

WAAR: Gymzaal Wemeldinge

VOOR WIE: Alle kinderen van 2 t/m 6 jaar

KOSTEN: €2

OPGEVEN: via info@wikwemeldinge.nl

Link naar Apenkooifeest flyer

Update 23 Augustus 2023

Nadat we op de jaarlijkse ledenvergadering op 8 juni als bestuur de “noodklok” geluid hebben over het besturen van de vereniging en de toekomst van WIK.

Zijn er diverse plannen gemaakt om de vereniging wat nieuw lezen in te blazen. We hebben op de Wemeldingse zomermarkt gestaan , er zijn interviews geweest

Met de PZC en de Scheldepost over het 135 jarig jubileum van WIK-Wemeldinge en we hadden een sportief feestje op het strandje met een flink aantal

leden.  Allemaal om de club weer wat meer op de kaart te zetten.

Ook kunnen we als bestuur meedelen dat er meerdere nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld.

We verwelkomen een nieuwe penningmeester en ook enkele andere mensen die het bestuur komen versterken.

Hoe de verdeling van de taken precies zal zijn kunnen we na de volgende bestuursvergadering doorgeven.

We zijn blij met deze nieuwe mensen in het bestuur.

Sportieve groet,

Rob van Schellen

voorzitter

Peuter/Ouder Gym

VANAF WOENSDAG 6 SEPTEMBER
GAAN WE WEER WEKELIJKS VAN
START MET OUDER/PEUTER GYM VAN 08.30 – 09.30 UUR.
VOOR HET KOMEND SCHOOLJAAR.

OUDER/PEUTER GYM STAAT ONDER LEIDING VAN SUZANNE HOOGESTEGER

VERDER IS ER VOOR 2023/2024 EEN PROGRAMMA OPGESTELD MET LEUKE THEMA’S EN
ACTIVITEITEN.

Bekijk hier de flyer Flyer Wik

Overige groepen zullen starten van maandag 4 September 2023