Ouderengym

  Meer bewegen voor Ouderen

  Gymles in sportzaal Burgmeester van Sas en in De Wemel

  Dames en heren

   

  Helaas hebben we door het stoppen van de trainster deze beide groepen moeten beëindigen.

  Graag hadden we op vrijdagmorgens dit willen voortzetten maar daar waren toen te weinig aanmeldingen voor.

  Als u met een groepje oudere maar nog sportieve mensen wilt bewegen binnen uw mogelijkheden dat starten we graag

  weer een groep voor "Meer bewegen voor ouderen"

   

  Voorheen was er een zitgroep en een loopgroep. Zitgroep wil zeggen vanaf een rollator of rolstoel toch zoveel

  mogelijk sportief gebruik maken van de spieren.

   

   

   

  Leiding:  vacature!!